Finansowanie

Proponujemy finansowanie wymiany infrastruktury oświetleniowej bez dodatkowych obciążeń dla bieżącego budżetu przeznaczonego na koszty zakupu energii elektrycznej.

Splata całej inwestycji następować może z oszczędności w bieżących przepływach finansowych, jakie wygeneruje  nasz nowoczesny system oświetleniowy.

Model ESCO jest najskuteczniejszym instrumentem racjonalizacji kosztów wytwarzania, dostawy i odbioru mediów energetycznych. Skutkiem tego modelu jest uzyskiwanie dochodu wg. zasady -im mniej energii zużyjemy, tym więcej zarobimy. Dlatego też model ten jest preferowany przez rządy państw w ich polityce ograniczania kosztów czynników energetycznych.

W Polsce model ESCO jest mało znany,a  do głównych obszarów jego zastosowania należą:

przemysł- oszczędność energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej, napędy elektryczne, budowa małych CHP, oszczędność ciepła, gospodarka sprężonym powietrzem, oświetlenia hal i placów, wentylacja, rekuperacja,

gospodarka komunalna- oświetlenie ulic i placów, oszczędności w produkcji i dystrybucji ciepła, termomodernizacja, wentylacja i klimatyzacja budynków.

Inne możliwości sfinansowania wymiany starego oświetlenia to:

Kredyty – od 0 % wplaty własnej

Leasingod 0 % wpłaty własnej, z przejęciem sprzętu lub bez, po ustalonym okresie użytkowania

Przykładowe realizacje
Szybki kontakt